دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


راه قلبتُ باقلبِ من یکی کن
حال من بی تُ
خرابه فکری کن


حالِ هفت سال پیشتُ آوردجلوچشتُ
باس لال شی چون مثلامردشدی
1396/10/20 - 03:27 ارسال گزارش