دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیدَه سال بَعد از حالِ این روزآم , مَن چِهل سالَم میشه و تَنهآم
با حوصِله , قرمز , سِفید , آبی , رَنگین کَمون میسازَم از قُرصآم
میتَرسم از هَرچی که جامونده , از ریمِلِ با گریه ها جآری
از سآیه روشَن هایِ بَعد از ظُهر , از شوهَری که دوستَش دآری...

1396/10/18 - 02:44 توسط Mobile ارسال گزارش