دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


یه همسایه داریم خیلی چشمش شوره مامانم هر وقت که میبینتش یه تخم مرغ پرت میکنه توکوچه برای رفع بلا امروز اومده میگه این تخم مرغ هایی که پرت میکنی بده به خودم قول میدم چشمت نکنم!