دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


كاش مى فهميدى
آدم از يك جا به بعد كنار مى كشد
اهلى خودش مى شود
مگر يك آدم چقدر مى تواند مهربان باشد
و تو هى سيلى بزنى به احساسش ...

• امير وجود
1396/10/16 - 15:51 در رنگ عشق ارسال گزارش