دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


1396/10/11 - 20:02 ارسال گزارش
omid63

خنگولی چیه

1396/10/11 - 20:04 ·
sahel74

{-32-}{-32-}{-32-}{-32-}

1396/10/11 - 23:40 ·
omid63

{-19-}چطوری

1396/10/12 - 09:24 ·
sahel74

خوبم تو چطوری؟

1396/10/12 - 21:32 ·
omid63

شکر .تومنو میشناسی

1396/10/12 - 22:06 ·
sahel74

نمیدونم


باید بشناسمت؟{-7-}

1396/10/12 - 23:02 ·
omid63

نمیدونم من ۲سالپیش اینجا بودم احساس میکنم بشناسی

1396/10/13 - 08:23 ·
sahel74

امید اخمخ میشناسمت


اما بعید میدونم تو با اون مغز نخودت منو یادت بیاد {-26-}

1396/10/13 - 14:53 ·
omid63

مغز فیلو داری تو اگه میشناختی اولش میگفتی کچل


باز من اومدم گفتم

1396/10/13 - 17:56 ·