دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعیدیشب ماشینمو دزد زد کلا مدارکم رو بهم ریخته بود دنبال چیزی بوده فکر کنم 

از طرفی هم اتومات استارت ماشینم ۱هفته س که خرابه {-7-}شانس اون نتونسته ماشینم روشن کنه ببره خخخ{-33-} تنها چیزی ک بدردش خورده بود فلش ضبط بوده {-7-}{-33-}{-33-}وقتی ماشینو دیدم ک‌ در بازه  و نتونسته ماشینو ببره فقط فلش برده کلی جخالت کشیدم {-18-}{-18-}{-18-}{-18-}
1396/10/5 - 08:41 ارسال گزارش
Mahdiyar_fa

{-18-}

1396/10/5 - 12:19 ·
farod-88

والا بخدا

1396/10/5 - 15:03 ·
nafas7628

خدایی فرید؟


خوبه حالا دزد ی چیزی دستی نذاشته برات دلش بسوزه

1396/10/5 - 19:56 ·
farod-88

اره بابا خخخخ


کاش ی چیزی میذاشت {-33-}{-33-}

1396/10/5 - 23:39 ·