دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


✌ آرام✌ ←✗عَروسَک گِلیِ خُدآ✗→

یه کلام من منم نمی شوی آنکه باید باشی.... نمی آید آنکه می خواهی.... [درباره]
این مشخصات محافظت شده است

بدون پست

پستی با درخواست های شما وجود ندارد.