دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


بیا نگذریم
نگذریم از حادثه،
از اتفاق - افتادن ماه
در حوضچه خیال،
نگذاریم عشق در دخمه فراموشی
زیر یک برگ سیاه
یا نخل خشک شده ای در شط فرات
بین آدمک های سیاه
سخت بگرید.

رتبه گروه

رتبه بر اساس تعداد ارسال : 2

رتبه بر اساس تعداد کاربر : 20

رتبه بر اساس تعداد هوادار : 1

کاربران گروه

نمایش همه
shima79 yavar_h Babiii ali222 nasimeeshq mahdis_fm soona Mhan777 n-m

مدیران گروه

damla nasim33 nima0013 Mahdiyar_fa soniya

آخرین بازدیدکنندگان گروه

Mahdiyar_fa onyx shahrookh_shervan amutaher skosat TAKII-18 seyedmostafa soniya shamim- atllas

بیشترین برچسب های استفاده شده

رنگ عشق

گروه عمومی · 193 کاربر · 56995 پست

ارسال به رنگ عشق

damla
مـــــــــ❤️ـــــارال

چندی است از تو غافلم ای زندگی ببخش
چنگی نمی زنی به دل این روزها تو هم ...

ای زخم کهنه ای که دهان باز کرده ای
چون دیگران بخند به غم های ما تو هم


دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/10/25 - 22:46 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    3 نفر اين را مي پسندند
سکـوتـــــ
ṠἀЯἰṄἀ
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال

ﺳﺮ ﻣﻐﺮور ﻣﻦ! ﺑﺎ ﻣﯿﻞ دل ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر آﻣﺪ
ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ آن ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزد...


دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/10/25 - 22:44 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    4 نفر اين را مي پسندند
سکـوتـــــ
ṠἀЯἰṄἀ
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
Negin_ Y
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال

اگر نبوسم حسرت
اگر ببوسم شرم
شب خجالت من
از لب تو در راه است

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/10/25 - 22:43 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    4 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
احد
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
سکـوتـــــ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال

به ظاهر ماهیانی ناگزیر از تُنگ تقدیریم
تو خود بازیچه ی اهل تماشا ساختی ما را!


دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/10/25 - 22:42 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    3 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
سکـوتـــــ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال

°. . دیــــــروز . . .°

♡ســــــآدگی زیــــبــاتـرین رنگـــــــ دنیـــــآ بــود . . .♡

•. . . امــــــــروز . . .•

●ســــــادگی بــــــزرگـــــــ تــــریــن خــطــای●

آدمــهــآســــــت...

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/10/25 - 22:41 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    3 نفر اين را مي پسندند
ṠἀЯἰṄἀ
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
سکـوتـــــ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال

ساده زنـــدگی کـن ؛
امـا سـاده عبـور نکن از دنیـایی که
تنهـا یـک بـار تـجـربـه اش میکنـی ...!

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/10/25 - 22:40 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    4 نفر اين را مي پسندند
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
سکـوتـــــ
احد
ṠἀЯἰṄἀ
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال

افسـردگی بهــایـی اسـت کـه انسـان ،
بـرای شـنـاخت خــویـش مـی پـردازد ...
هــرچقـــدر بـه زنـــدگـی بنــگـری ،
بـه همـان مقـدار عمـیق تـر رنـج میکشـی ...!

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/10/25 - 22:39 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    4 نفر اين را مي پسندند
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
سکـوتـــــ
ṠἀЯἰṄἀ
Negin_ Y
damla
مـــــــــ❤️ـــــارال

هیچ احساسی شریفتر از دلسوزی و خدمتگزاری به دیگران نیست.
احساس این که به عنوان یک انسان، چه کسی هستید،
چگونه زندگی کرده اید، گفتار و اعمال شما چه بوده است،
و چه اثرات عمیق و معنی داری بر زندگی دیگران گذاشته اید،
بزرگترین موهبت زندگی است. رمز زندگی، بخشندگی است.

دیدگاه · · بروزرسانی ارسال گزارش · 1396/10/25 - 22:38 در رنگ عشق
      من اگر کافر و بی دین و خرابم؛ به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم ؛ به توچه؟❤

    4 نفر اين را مي پسندند
M̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅H̅̅ ̅̅D̅̅ ̅̅I̅̅ ̅̅Y̅̅ ̅̅A̅̅ ̅̅R̅̅
سکـوتـــــ
ṠἀЯἰṄἀ
Negin_ Y
soniya
✳️ ️ســونیا✳️ ️
هر چه تَبر زدی مرا

زخم نشد ، جوانه شُد...

soniya
✳️ ️ســونیا✳️ ️
از تمام خودم
لب‌هایم را بیشتر دوست دارم
چقدر نام تو
رنگ می دهد به لب هایم ...

صفحات: 1 2 3 4 5