دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


quote_1527781681588.png IMG_20180525_001920.jpg quote_1526674296504.png quote_1525900101678.png
علی

مشخصات

موارد دیگر
نام کاربری : nabzeehsas
نام کامل : علی
جنسیت : مرد
پست : 109 پست
هوادار : 16 نفر

دنبال شدگان

آخرین بازدید کنندگان

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "علی" به جامعه مجازی دوستفا دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

nabzeehsas
علی

چه مَرگی داره نَبودت : )

quote_1522532732425.png

nabzeehsas
علی

مَنَمو عَطر تو که پَخش شُده تویِ تَنَم
بی تو دِلتَنگ تَرین حآدِثه یِ قِصه مَنَم...

quote_1522020771668.png

nabzeehsas
علی

بِدون تو بآ خودَم چیکآر کُنَم : )

quote_1521931895750.png

nabzeehsas
علی

تآ جُنون فآصِله ای نیست از اینجآ که مَنَم : )

quote_1521671227482.png

nabzeehsas
علی

لَعنَت به مَنیکه , تو به صَلاحِش نَبودی...

quote_1521580358106.png

nabzeehsas
علی

زِندگی کَردَمَت بَهآنه یِ مَن , غیرِ تو هَرچه زِنده را کُشتَم
چَندسآل است روزِگآره مَنی , مِثلِ سیگآره لآیِ اَنگُشتَم...

quote_1521496092354.png

nabzeehsas
علی

وآی از این مَرد زَردِ پآییزی , وآی از این فَصلِ خُشکِ پآ خوردَن
وآی از این قُرص هآیِ اَعصآبی , وَقتِ هَر وَعده بیست تآ خوردَن...

quote_1521235271945.png

nabzeehsas
علی

او رَفتو با خود بُرد یآدَم را , مَن مآنده اَم با بی کَسی هآیَم...

IMG_20180316_000102.jpg

nabzeehsas
علی

: )

photo_2017-12-18_05-33-40.jpg

nabzeehsas
علی

خوبی ؟
هان ؟ اره
خوبم : )

quote_1518814441566.png

صفحات: 1 2 3 4 5