دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


photo_2017-09-18_13-03-44.jpg photo_2016-07-26_14-49-20.jpg images.jpg 0.011848001291801023_0.jpg
ladyrose

مشخصات

موارد دیگر
نام کاربری : ladyrose
نام کامل : ladyrose
جنسیت : زن
پست : 18 پست
هوادار : 6 نفر

آخرین بازدید کنندگان

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 0 کاربر توسط "ladyrose" به جامعه مجازی دوستفا دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

ladyrose
ladyrose

‍راهی نمانده دیگر....
مگر راهی که مرا به من می رساند....
ای منِ من.....

photo_2017-09-18_13-03-44.jpg

ladyrose
ladyrose

هیچ وقت بابت عشق‌هایی که نثار دیگران کرده‌اید و بعدها به این نتیجه رسیده‌اید ذره‌ای برای عشق شما ارزش قائل نبوده‌اند، افسوس نخورید.
شما آن چیزی را که باید به زندگی ببخشید، بخشیدید.
و چه چیزی زیباتر از عشق.
هر رنج دوست داشتن، صیقلی است بر روح.
و با هر تمرین دوست داشتن، روح تو زلال تر می‌شود.

photo_2016-07-26_14-49-20.jpg

ladyrose
ladyrose

به خدا فقط می توان مستقیم و بی واسطه نزدیک شد. تو نمی توانی از طریق کسی دیگر به خدا نزدیک بشوی ، زیرا خدا بی واسطگی است ، خدا اینک اینجا است ،پیشاپیش تو را در برگرفته.

درون ، بیرون ، فقط خدا هست. لازم نیست کسی را پیدا کنی تا به تو کمک کند به خدا نزدیک شوی.
تو پیشاپیش در آنی ، هرگز دور نبوده ای.

...

حتی اگر بخواهی هم نمی توانی از او دور باشی.
حتی اگر تمام تلاشت را بکنی ، دور بودن غیرممکن است.
جای دیگری برای رفتن وجود ندارد. و چیز دیگری نیز برای بودن وجود ندارد.

images.jpg

ladyrose
ladyrose

0.011848001291801023_0.jpg

ladyrose
ladyrose


نمی دانم چرا با نهایتِ یقین،
خود را به آغوشِ سراسر لطفِ تو نمی اندازم.
چرا دستِ نوازشت را که هر روز بی منت بر سرم میکشی نمیبینم،
و به راحتی از كنارش می گذرم.

0.026833001291801023_0.jpg

ladyrose
ladyrose

نمی دانم چرا باور نمی کنم که تو از همه برایم مهربانتری.
چرا یقین نمی کنم که همه ی آنهایی که در اطرافم هستند،
محبتشان وامدارِ تنها گوشه ای از محبت توست.

0.024509001291801023_0.jpg

ladyrose
ladyrose


نمی دانم چرا یقین نمی کنم که تو، همیشه هستی.
نمیدانم چرا باور نمی کنم که همه چیز فقط به اراده توست.
نمی دانم چرا باور نمی کنم که داشتنِ تو کاااااافیست.

0.707692001294578644_taknaz_ir.jpg

ladyrose
ladyrose

سخت است غرق شدن در روزهای پر از تکرار ...
و تفکراتی که جز خستگی چیزی برایت ندارد.
آنقدر خسته که فقط میتوانی بنگری به دردهایی که
نمک به زخمِ لحظه‌های تنهائیت می‌پاشند.
و گاهی در حسرتِ لحظه‌ها، آنقدر آه می‌کشی و بغض می‌کنی
تا آشکار نگردد عمقِ دردهایی که در دلت پنهان مانده.
خسته از عبورِ ثانیه‌ها که به دلخواهِ خود می‌گذرند،
و همچنان خسته و دردمند از روزهای خوبی که با یک دنیا امید،
رسیدنش را به انتظار می‌کشیدی.
میدانی...
گاهی فقط باید چشم دوخت به نگاه و مهربانی "خداوندی"
که خوب می‌داند حالِ دلت اصلاً خوب نیست...

pc0b0d55142b8ac48c28b94f21295bd2ac_0.876916001295146911_taknaz_ir.jpg

ladyrose
ladyrose

ﺗﻮﻯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺍﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ.
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻡ،
ﺍﺻﻼً ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ...
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ
ﻧﻤﯿﺸﻪ، ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﺵ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ...
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺁﺩﻣﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ، ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ، ﺍﻭﻧﻢ ﻧﻪ ﯾﮑﯽ، ﻧﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ! ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺳﺮﻡ، ﺁﺩﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ!!!

ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻡ، ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺧﻢﮐﺮﺩﻥ ﻫﻢ
ﻧﺪﺍﺷﺖ..!!
ﻭ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻡ، ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ، ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺁﻭﺭ
ﻫﻢ ﺑﻮﺩ...!
ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮔﺬﺭ...
ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﺳﭙﺮﯼ...
ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ،
ﺍﻣﺎ...
ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ:
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ...
ﭘﺲ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺎﺩﯼ، ﺍﺯ ﺷﺎﺩﯾﺖ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ؛
ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ، ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺭﯼ...
ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﺩ ﺑﺎﺵ
ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ...

11046547_627523374047577_6914009954700413089_n.jpg

ladyrose
ladyrose

در این دنیا،
همه چیزدست خود آدم است، حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس...
آدمیزاد می تواند اگر بخواهد کوه ها را جا به جا کند...
می تواند آب ها را بخشکاند...
می تواند چرخ و فلک را به هم بریزد...
آدمیزاد حکایتی است!
 می تواند همه جور حکایتی باشد؛ حکایت شیرین،
حکایت تلخ،
حکایت زشت... و حکایت پهلوانی!
بدن آدمیزاد شکننده است،
اما هیچ نیرویی در این دنیا،
به قدرت نیروی روحی او نمی رسد،
به شرطی که اراده و آگاهی
داشته باشد .

1338141271_1.jpg

صفحات: 1 2