دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان
دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

دوستفا : بهترین و بزرگترین شبکه اجتماعی فارسی زبان

لحظات طلایی را در دوستفا داشته باشید

شبکه اجتماعی


فتاح بحرانی

مشخصات

موارد دیگر
نام کاربری : arefedelgir1
نام کامل : فتاح بحرانی
جنسیت : مرد
پست : 451 پست
هوادار : 25 نفر

دنبال شدگان

آخرین بازدید کنندگان

بیشترین برچسب های استفاده شده

دعوت شدگان توسط این کاربر

تا کنون 1 کاربر توسط "فتاح بحرانی" به جامعه مجازی دوستفا دعوت شده اند.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه و یا پیشنهاد عضویت با لینک دعوتنامه شخصی مراجعه نمائید.

بارکد اختصاصي

arefedelgir1
فتاح بحرانی
*باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

8 دی ماه 96 داراب

یــــاد تـــو می رود از خــــــاطر خــــواهان همه

گــــود من پـر شــــده از مـــوج ســـواران همه

آسمان یاری خود را ز تو می گیرد و می فرساید

ســــایه ســـــاکت تــــــو روی زمستــــان همه

گلرخان در غــــم تو زلـف پـــــریشان کــــردند

باد هم ریخت به هــــم زلـــف پریشـــــان همه

آن طـــبیبان غــــلط گـــــوی فـــــراری از عـــلم

می ربـــودند تـــــو را از شــــب خــــندان همه

لـــــرزه لــــحظه تـو لـــــرزه به دنیا انـــــداخت

اشـــک تـــو می چــــکد
12803176_222492331435845_1554296701460241522_n.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی
*باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

8 دی ماه 96 داراب

یــــاد تـــو می رود از خــــــاطر خــــواهان همه

گــــود من پـر شــــده از مـــوج ســـواران همه

آسمان یاری خود را ز تو می گیرد و می فرساید

ســــایه ســـــاکت تــــــو روی زمستــــان همه

گلرخان در غــــم تو زلـف پـــــریشان کــــردند

باد هم ریخت به هــــم زلـــف پریشـــــان همه

آن طـــبیبان غــــلط گـــــوی فـــــراری از عـــلم

می ربـــودند تـــــو را از شــــب خــــندان همه

لـــــرزه لــــحظه تـو لـــــرزه به دنیا انـــــداخت

اشـــک تـــو می چــــکد
1011583_629778970408665_555522854_n.jpg

arefedelgir1
فتاح بحرانی

  می رود از یاد

  **می رود از یاد**

  داراب ۲۲ اردیبهشت ۸۴

  این دل دیـوانه ی من مــــی رود از یاد
  عاشق آشفته سخن مـــی رود از یاد
  من بُدم و سبزی و باغ و چمـن و تــــو
  این گل و آن باغ و چمن می رود از یاد
  کـــــاج قدیــــــمی و تــو و باغ معـــــطر
  یاد من و کاج کهـــــن می رود از یـــــاد
  تــن به فـــــدای تو کنم یــــــار وفـــــادار
  تن که شود گور و کفن می رود از یـــاد
  خانه چو کرده است عدو در وطــــن من
  خانه و هم مـــام وطن مــــی رود از یاد
  زخـــــم شــدم ذره شدم روز اســـــارت
  زخم تن و دست و بدن مــــی رود از یاد
  ناله مکن ای دل غمگـــــین به اســــارت
  ناله ی جانسوز محــن می رود از یـــــاد
  پیروهـــــــن روز اســـــارت چو بپوشـــــم
  بوی خوش مشک ختن می رود از یــــاد

  ناقــــل یک موج رســــائیم به خورشیــد

  صاحــــب این مـــوج رسن می رود از یاد

  از فتاح بحرانی

  http://fbahrani.blogsky.co


arefedelgir1
فتاح بحرانی

**باد هم ریخت به هم زلف پریشان همه**

8 دی ماه 96 داراب

یــــاد تـــو می رود از خــــــاطر خــــواهان همه

گــــود من پـر شــــده از مـــوج ســـواران همه

آسمان یاری خود را ز تو می گیرد و می فرساید

ســــایه ســـــاکت تــــــو روی زمستــــان همه

گلرخان در غــــم تو زلـف پـــــریشان کــــردند

باد هم ریخت به هــــم زلـــف پریشـــــان همه

آن طـــبیبان غــــلط گـــــوی فـــــراری از عـــلم

می ربـــودند تـــــو را از شــــب خــــندان همه

لـــــرزه لــــحظه تـو لـــــرزه به دنیا انـــــداخت

اشـــک تـــو می چــــکد از لحظه چـــشمان همه

بــــوی شــــعر تو ز گــــــلدان خـــــدا می آیــد

باز کـــــن ســـاقی صــــادق در گـــــلدان همه

کـــــرده طــــــغیان در دروازه خـــــیرات خــدا

وای اگـــــر رخنه کند ســـــاغر طــــــغیان همه

مــــعرفت بـــــود و من و مرگ غـــــریبانه شعر

مــــــرثیه می بـــرد از شـــــام غـــــریبان همه

شــــعر من شـــور پراکنده به شـــــورستان ها

شور و شیرین شده شوریده شـب خـــوان همه

هــــرکه زنده ست به زندان برود ماهـــی چـند

مــــن که می رفـــــتم و دیــــدم در زندان همه

از فتاح بحرانی

[!]

548649_117923175016605_920047291_n.jpg